Skolutvecklarna
Sverige

 

Välkommen Anmälan till kurser Aktuellt Pedagogiskt ledarskap Från Vygotskij till... Boken Vygotskij Grupputveckling CAS och utredning Dynamisk utredning Utveckla Elevhälsa Om oss Kontakt Daffodil In English
 

Boken

 

"Från Vygotskij till lärande samtal" av Petri Partanen utkom våren 2008. Du kan beställa den via bokhandlare, på nätet, eller direkt via förlaget Sanoma Utbildning.

 

omslag2

"Vygotskij är högaktuell i dagens skola eftersom han ger vägledning i hur pedagoger kan utveckla barns och ungdomars lärande, deras motivation och koncentrations-förmåga och deras förmåga att ta eget ansvar i lärandet.

 

Vygotskij betonar samspelet i lärandet – den betydelse det har för elevens utveckling att kunna lära sig tillsammans med andra och den betydelse lärandemiljön och de pedagogiska verktygen har.

 

 

Enligt Vygotskij ska vi inte bara fokusera på vad eleven redan lärt sig utan vi måste också kunna leda barnet in i nästa utvecklingssteg, förstå skillnader i elevers lärande och hur vi kan individualisera pedagogiken så att vi möter elevens behov.

 

Med hjälp av Vygotskij och efterföljande forskare kan vi förstå lärandets process och hur vi kan arbeta med en lärande samtalsmetodik.

 

Petri Partanen ger en lättfattlig orientering i Vygotskijs teorier och beskriver konkret och praktiskt olika delar som kan ingå i lärande samtal med elever."

 

Boken utgör en utmärkt grund till de utbildningar som vi anordnar i pedagogisk grundsyn, lärande samtal etc.

 

 

 

 

 Nyheter:

NYHET! Föreläsningsdag "Att utveckla elevhälsa" samt "Fördjupningsdag för Elevhälsoteam EHT" ges 20-21 januari 2016 i Stockholm. Ladda ned broschyr här!

NYHET! "Handlednings- och samtals-metodik för specialpedagoger m.fl "(I) genomförs 23-25 september 2015 i Stockholm. Ladda ned broschyr här! 

NYHET! "Fortsättningskurs i handlednings- och samtalsmetodik (II) ges 4-5 november 2015 i Stockholm. Ladda ned broschyr här!

NYHET! Fördjupningskurs i "Dynamisk kartläggnings- och utredningsmetodik

för specialpedagoger"(III) ges 2-3 december 2015 i Stockholm.

Ladda ned broschyr här!

NYHET! "Certifieringskurs och Specia-listkurs i CAS" 25-26 november 2015 och 18-19 maj 2016. Ladda ned broschyr här!

Omslagfram.jpg Om boken "Att utveckla elevhälsa"

Läs mer om Cognitive Assessment System (CAS)

____________________________________

f_logo.png   Följ oss på Facebook:

 twitter-bird-light-bgs.pngFölj oss på Twitter: @skolutvecklarna

 

Copyright © 2015. Skolutvecklarna Sverige. Tel: 08 - 627 92 00 (växel). E-post: info@skolutvecklarna.se